Termeni și Condiții

Termenii și condițiile au fost actualizate ultima dată la: 21 noiembrie 2022

 1. Introducere

Acești Termeni și condiții se aplică acestui site web și tranzacțiilor legate de produsele și serviciile noastre. Este posibil să aveți obligații prin contracte suplimentare legate de relația dvs. cu noi sau de orice produse sau servicii pe care le primiți de la noi. În cazul în care orice prevederi ale contractelor suplimentare intră în conflict cu orice prevederi ale acestor Termeni, prevederile acestor contracte suplimentare vor avea control și vor prevala.

 1. Obligativitatea

Prin înregistrarea, accesarea sau utilizarea acestui site web, sunteți de acord să vă supuneți acestor Termeni și condiții stabilite mai jos. Simpla utilizare a acestui site implică cunoașterea și acceptarea acestor Termeni și condiții. În anumite cazuri particulare, vă putem solicita, de asemenea, să vă exprimați explicit acordul.

 1. Comunicarea electronică

Utilizând acest site web sau comunicând cu noi prin mijloace electronice, sunteți de acord și recunoașteți că putem comunica cu dvs. în format electronic pe site-ul nostru web sau trimițându-vă un e-mail, și sunteți de acord că toate acordurile, notificările, dezvăluirile și alte comunicări pe care vi le furnizăm în format electronic îndeplinesc orice cerință legală, inclusiv, dar fără a se limita la cerința ca aceste comunicări să fie în scris.

 1. Proprietatea intelectuală

Noi sau licențiatorii noștri deținem și controlăm toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra site-ului web și asupra datelor, informațiilor și altor resurse afișate de către sau accesibile în cadrul site-ului web.

4.1 Toate drepturile sunt rezervate

Cu excepția cazului în care conținutul specific impune altfel, nu vi se acordă o licență sau orice alt drept în temeiul drepturilor de autor, al mărcilor comerciale, al brevetelor sau al altor drepturi de proprietate intelectuală. Acest lucru înseamnă că nu veți utiliza, copia, reproduce, executa, afișa, distribui, încorpora în orice mediu electronic, modifica, inversa ingineria, decompila, transfera, descărca, transmite, monetiza, vinde, comercializa sau comercializa resursele de pe acest site web sub nicio formă, fără permisiunea noastră prealabilă scrisă, cu excepția și numai în măsura în care este stipulat altfel în reglementările de drept imperativ (cum ar fi dreptul de citare).

 1. Proprietatea terților

Site-ul nostru web poate include hyperlink-uri sau alte referințe la site-urile web ale altor părți. Nu monitorizăm și nu revizuim conținutul site-urilor web ale altor părți care sunt legate de acest site web. Produsele sau serviciile oferite de alte site-uri web vor fi supuse Termenilor și condițiilor aplicabile ale respectivelor terțe părți. Opiniile exprimate sau materialele care apar pe aceste site-uri web nu sunt neapărat împărtășite sau aprobate de noi.

Nu vom fi responsabili pentru practicile de confidențialitate sau conținutul acestor site-uri. Vă asumați toate riscurile asociate cu utilizarea acestor site-uri web și a oricăror servicii conexe ale terților. Nu vom accepta nicio responsabilitate pentru orice pierdere sau daună, indiferent de modul în care a fost cauzată, care rezultă din divulgarea de către dvs. către terțe părți a informațiilor personale.

 1. Utilizarea responsabilă

Vizitând site-ul nostru web, sunteți de acord să îl utilizați numai în scopurile prevăzute și așa cum este permis de acești Termeni, de orice contracte suplimentare încheiate cu noi, precum și de legile, reglementările și practicile online general acceptate și de liniile directoare din industrie aplicabile. Nu trebuie să utilizați site-ul nostru web sau serviciile noastre pentru a utiliza, publica sau distribui materiale care constau în (sau sunt legate de) programe informatice rău intenționate; să utilizați datele colectate de pe site-ul nostru web pentru orice activitate de marketing direct sau să desfășurați activități de colectare sistematică sau automată a datelor pe sau în legătură cu site-ul nostru web.

Este strict interzisă implicarea în orice activitate care cauzează sau poate cauza daune site-ului web sau care interferează cu performanța, disponibilitatea sau accesibilitatea site-ului web.

 1. Înregistrare

Vă puteți înregistra pentru un cont pe site-ul nostru web. În timpul acestui proces, este posibil să vi se ceară să alegeți o parolă. Sunteți responsabil pentru menținerea confidențialității parolelor și a informațiilor despre cont și sunteți de acord să nu vă împărtășiți parolele, informațiile despre cont sau accesul securizat la site-ul nostru web sau la serviciile noastre cu nicio altă persoană. Nu trebuie să permiteți niciunei alte persoane să utilizeze contul dvs. pentru a accesa site-ul web, deoarece sunteți responsabil pentru toate activitățile care au loc prin utilizarea parolelor sau a conturilor dvs. Trebuie să ne anunțați imediat dacă luați cunoștință de orice dezvăluire a parolei dumneavoastră. De asemenea, accesarea contului dvs., realizată de pe trei sau mai multe adrese IP diferite, constituie o încălcare a Termenilor și condițiilor. Contul dvs. poate fi accesat de pe maximum două dispozitive/adrese IP diferite.

După închiderea contului, nu veți încerca să înregistrați un nou cont fără permisiunea noastră.

 1. Politica de rambursare și returnare

8.1 Dreptul de retragere

Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract în termen de 14 zile, fără a da niciun motiv.

Perioada de retragere va expira după 14 zile de la data încheierii contractului.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați cu privire la decizia dvs. de a vă retrage din prezentul contract printr-o declarație neechivocă (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail). Detaliile noastre de contact pot fi găsite mai jos. Puteți utiliza modelul de formular de retragere atașat, dar nu este obligatoriu.

Puteți, de asemenea, să completați și să trimiteți electronic modelul de formular de retragere sau orice altă declarație neechivocă pe site-ul nostru.

Dacă utilizați această opțiune, vă vom comunica fără întârziere o confirmare de primire a unei astfel de retrageri pe un suport durabil (de exemplu, prin e-mail).

Pentru a respecta termenul de retragere, este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

8.2 Efectele retragerii

În cazul în care vă retrageți din prezentul contract, vă vom rambursa toate plățile primite de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din alegerea de către dumneavoastră a unui alt tip de livrare decât cel mai puțin costisitor tip de livrare standard oferit de noi), fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de retragere din prezentul contract. Vom efectua o astfel de rambursare folosind aceleași mijloace de plată pe care le-ați utilizat pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care ați convenit în mod expres altfel; în orice caz, nu veți suporta niciun comision ca urmare a unei astfel de rambursări.

În cazul în care ați solicitat începerea executării serviciilor în timpul perioadei de retragere, ne veți plăti o sumă care este proporțională cu ceea ce a fost furnizat până când ne-ați comunicat retragerea dumneavoastră din prezentul contract, în comparație cu acoperirea integrală a contractului.

Vă rugăm să rețineți că există unele excepții legale de la dreptul de retragere și, prin urmare, unele articole nu pot fi returnate sau schimbate.  Vă vom anunța dacă acest lucru se aplică în cazul dvs. particular.

 1. Depunerea ideilor

Nu trimiteți idei, invenții, lucrări de autor sau alte informații care pot fi considerate proprietate intelectuală proprie pe care doriți să ni le prezentați, decât dacă am semnat mai întâi un acord privind proprietatea intelectuală sau un acord de confidențialitate. Dacă ne-o dezvăluiți în absența unui astfel de acord scris, ne acordați o licență mondială, irevocabilă, neexclusivă, neexclusivă și fără redevențe pentru a utiliza, reproduce, stoca, adapta, publica, traduce și distribui conținutul dvs. în orice mediu existent sau viitor.

 1. Încetarea utilizării

Putem, la discreția noastră exclusivă, să modificăm sau să întrerupem în orice moment accesul, temporar sau permanent, la site-ul web sau la orice Serviciu de pe acesta. Sunteți de acord că nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de o terță parte pentru o astfel de modificare, suspendare sau întrerupere a accesului dvs. sau a utilizării site-ului web sau a oricărui conținut pe care l-ați partajat pe site-ul web. Nu veți avea dreptul la nicio compensație sau altă plată, chiar dacă anumite caracteristici, setări și/sau orice conținut la care ați contribuit sau pe care ați ajuns să vă bazați, sunt pierdute definitiv. Nu trebuie să ocoliți sau să ocoliți, sau să încercați să ocoliți sau să ocoliți, nicio măsură de restricționare a accesului pe site-ul nostru web.

 1. Garanții și răspundere

Nicio dispoziție din această secțiune nu va limita sau exclude orice garanție implicită prin lege care ar fi ilegal să fie limitată sau exclusă. Acest site web și tot conținutul de pe site sunt furnizate “așa cum sunt” și “așa cum sunt disponibile” și pot include inexactități sau erori tipografice. Ne declinăm în mod expres toate garanțiile de orice fel, fie ele exprese sau implicite, cu privire la disponibilitatea, acuratețea sau caracterul complet al conținutului. Nu oferim nicio garanție că:

 • acest site web sau produsele sau serviciile noastre vor satisface cerințele dumneavoastră;
 • acest site web va fi disponibil în mod neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori;
 • calitatea oricărui produs sau serviciu achiziționat sau obținut de dumneavoastră prin intermediul acestui site web va corespunde așteptărilor dumneavoastră.

Nimic de pe acest site nu constituie sau nu este menit să constituie un sfat juridic, financiar sau medical de orice fel. Dacă aveți nevoie de sfaturi, ar trebui să consultați un profesionist adecvat.

Următoarele prevederi ale acestei secțiuni se vor aplica în măsura maximă permisă de legea aplicabilă și nu vor limita sau exclude răspunderea noastră în ceea ce privește orice aspect pentru care ar fi ilegal sau ilegal să ne limităm sau să ne excludem răspunderea. În niciun caz nu vom fi răspunzători pentru orice daune directe sau indirecte (inclusiv orice daune pentru pierderea profiturilor sau a veniturilor, pierderea sau coruperea datelor, a software-ului sau a bazei de date, sau pierderea sau afectarea proprietății sau a datelor) suferite de dumneavoastră sau de o terță parte, care rezultă din accesul sau utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru web.

Cu excepția cazului în care un contract suplimentar prevede în mod expres contrariul, răspunderea noastră maximă față de dvs. pentru toate daunele care decurg din sau sunt legate de site-ul web sau de orice produse și servicii comercializate sau vândute prin intermediul site-ului web, indiferent de forma de acțiune legală care impune răspunderea (indiferent dacă este vorba de contract, echitate, neglijență, comportament intenționat, delict sau altfel), va fi limitată la prețul total pe care ni l-ați plătit pentru a achiziționa astfel de produse sau servicii sau pentru a utiliza site-ul web. O astfel de limită se va aplica în ansamblu tuturor reclamațiilor, acțiunilor și cauzelor de acțiune de orice fel și natură.

 1. Confidențialitate

Pentru a accesa site-ul nostru web și/sau serviciile noastre, este posibil să vi se ceară să furnizați anumite informații despre dvs. ca parte a procesului de înregistrare. Sunteți de acord că toate informațiile pe care le furnizați vor fi întotdeauna exacte, corecte și actualizate.

Luăm în serios datele dvs. personale și ne angajăm să vă protejăm confidențialitatea. Nu vom folosi adresa dvs. de e-mail pentru corespondență nesolicitată. Orice e-mail trimis de noi către dvs. va fi doar în legătură cu furnizarea de produse sau servicii convenite.

Am elaborat o politică pentru a răspunde oricăror preocupări legate de confidențialitate pe care le puteți avea. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Declarația noastră de confidențialitate și Politica noastră privind cookie-urile.

 1. Restricții la export / Conformitate juridică

Este interzis accesul la site-ul web din teritorii sau țări în care conținutul sau achiziționarea produselor sau serviciilor vândute pe site este ilegală. Nu aveți voie să utilizați acest site web cu încălcarea legilor și reglementărilor privind exportul din România.

 1. Atribuirea

Nu aveți voie să cesionați, transferați sau subcontractați niciunul dintre drepturile și/sau obligațiile dvs. în temeiul acestor Termeni și condiții, în totalitate sau parțial, către o terță parte, fără acordul nostru prealabil în scris. Orice pretinsă cesiune care încalcă această secțiune va fi nulă și neavenită.

 1. Încălcări ale acestor Termeni și condiții

Fără a aduce atingere celorlalte drepturi pe care le avem în temeiul acestor Termeni și condiții, dacă încălcați în vreun fel acești Termeni și condiții, putem lua măsurile pe care le considerăm adecvate pentru a soluționa încălcarea, inclusiv suspendarea temporară sau permanentă a accesului dvs. la site-ul web, contactarea furnizorului dvs. de servicii de internet pentru a-i solicita să vă blocheze accesul la site-ul web și/sau inițierea unei acțiuni în justiție împotriva dvs.

 1. Despăgubiri

Sunteți de acord să ne despăgubiți, să ne apărați și să ne exonerați de orice pretenții, responsabilități, daune, pierderi și cheltuieli, legate de încălcarea de către dvs. a acestor Termeni și condiții și a legilor aplicabile, inclusiv a drepturilor de proprietate intelectuală și a drepturilor de confidențialitate. Ne veți rambursa prompt daunele, pierderile, costurile și cheltuielile noastre legate de sau care decurg din astfel de reclamații.

 1. Renunțare

Neaplicarea oricăreia dintre dispozițiile stabilite în acești Termeni și condiții și în orice Acord sau neexercitarea oricărei opțiuni de reziliere nu va fi interpretată ca o renunțare la aceste dispoziții și nu va afecta validitatea acestor Termeni și condiții sau a oricărui Acord sau a oricărei părți a acestora, sau dreptul de a aplica ulterior fiecare dispoziție.

 1. Limba

Acești Termeni și condiții vor fi interpretați și interpretați exclusiv în limba română. Toate notificările și corespondența vor fi redactate exclusiv în această limbă.

 1. Întregul acord

Acești Termeni și Condiții, împreună cu declarația noastră de confidențialitate și politica privind cookie-urile, constituie întregul acord între dumneavoastră și Daniel Nesimuca în legătură cu utilizarea acestui site web.

 1. Actualizarea acestor termeni și condiții

Putem actualiza acești Termeni și condiții din când în când. Data indicată la începutul acestor Termeni și condiții este cea mai recentă dată de revizuire. Vă vom transmite o notificare scrisă cu privire la orice modificări sau actualizări, iar Termenii și condițiile revizuite vor intra în vigoare de la data la care vă transmitem o astfel de notificare. Utilizarea în continuare a acestui site web după publicarea modificărilor sau a actualizărilor va fi considerată o notificare a acceptării de către dvs. de a respecta și de a fi obligat de acești Termeni și Condiții. Pentru a solicita o versiune anterioară a acestor Termeni și condiții, vă rugăm să ne contactați.

 1. Alegerea legii și a jurisdicției

Acești Termeni și condiții sunt guvernate de legile din România. Orice litigii legate de acești Termeni și Condiții vor fi supuse jurisdicției instanțelor din România. În cazul în care o instanță sau o altă autoritate consideră că o parte sau o prevedere a acestor Termeni și Condiții este invalidă și/sau inaplicabilă în conformitate cu legislația aplicabilă, respectiva parte sau prevedere va fi modificată, eliminată și/sau aplicată în măsura maximă permisă, astfel încât să se respecte intenția acestor Termeni și Condiții. Celelalte prevederi nu vor fi afectate.

 1. Informații de contact

Acest site web este deținut și operat de Daniel Nesimuca.

Ne puteți contacta cu privire la acești Termeni și Condiții prin intermediul paginii noastre de contact.